Русский   |   English   |   Пошук
Про підприємство Продукція Послуги Інвесторам та акціонерам Тендери Новини Відео

Центр первинної медичної допомоги

В медико-санітарній частині АТ «Мотор Січ» сформовано Центр первинної медичної допомоги (далі - ЦПМД), який створений для забезпечення робітників підприємства первинною медичною допомогою. Прийом в Центрі ведуть лікарі терапевти, які на даному етапі крім надання допомоги в лікуванні внутрішніх хвороб є основною зв’язучою ланкою між пацієнтом та лікарями спеціалістами.

Основними задачами лікарів ЦПМД є :

• забезпечення належної доступності та якості надання первинної медичної допомоги для пацієнтів, з якими укладено декларації;

• організація взаємодії із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, екстрену медичну допомогу, паліативну медичну допомогу та медичну реабілітацію;

• організація та надання невідкладної медичної допомоги обслугованому населенню;

• планування розвитку первинної медичної допомоги, раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику та проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

• проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМД;

• проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації і смертності населення;

• надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

• здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;

• підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;

• проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

• виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

• управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах;

• наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги;

• реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМД;

• надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання;

• збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;

• організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;

• впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій;

• впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМД;

• аналіз стану фінансового забезпечення та розробку фінансових планів; закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування ЦПМД;

Центр первинної медичної допомоги розташований на першому поверсі поліклінічного відділення.
До складу центру входять 10 лікарів терапевтів та сімейних лікарів, 9 медичних сестер.
В Центрі здійснюється вільний вибір сімейного лікаря, з яким можна заключити декларацію, інформація про спеціаліста розташована на стенді поліклініки та на цьому сайті.

Прийом ведуть

  П.І.Б терапевта Категорія Стаж роботи
1 Скляр Юлія Романівна Вища категорія 24 роки
2 Щербакова Тетяна Михайлівна Вища категорія 37 років
3 Клепікова Тетяна Юріївна Вища категорія 27 років
4 Білера Анна Олександрівна Друга категорія 14 років
5 Андросович Ольга Степанівна Без категорії 15 років
6 Миронович Ірина Володимирівна Без категорії 5 років
7 Тилля Валерія Володимирівна Без категорії  12 років
8 Глухова Ірина Григорівна
Без категорії  11 років
9 Соколан Олександра Сергіївна Без категорії 1 рік
10 Тищенко Тетяна Андріївна Без категорії 11 років

 

Авіаційні двигуни Промислові установки Товари народного споживання Послуги