Русский   |   English   |   Пошук
Про підприємство Продукція Послуги Інвесторам та акціонерам Тендери Новини Відео

Офіційна заява ПАТ «МОТОР СІЧ»

Офіційна заява ПАТ «МОТОР СІЧ» з приводу інформації, розповсюдженої Генеральним прокурором України Ю.Луценком в ході брифінгу 21.07.2017р. в м. Дніпро.

    Під час брифінгу Генеральним прокурором України Ю.Луценком було озвучено інформацію про наявність кількох кримінальних проваджень, розслідування з яких проводиться за наслідками подій, що пов’язані із ПАТ «МОТОР СІЧ». З огляду на те, що невірне сприйняття цієї інформації може призвести до негативних  для підприємства репутаційних та економічних наслідків, вважаємо за необхідне довести до відома ділових партнерів Товариства, його акціонерів та інвесторів свою позицію з озвучених питань.

   Підприємству відомо про наявні кримінальні провадження, що розслідуються Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України. В ході проведення слідчих дій по цим провадженням правоохоронцям надані відповідні покази, пояснення, довідки стосовно поставлених питань, а також витребувані документи в повному обсязі.

   Подія, що розслідується Службою безпеки України, пов’язана із можливими, з точки зору слідства, незаконними діями посадових осіб Товариства по підготовці до продажу підприємством своїх акцій  представникам іншої держави з метою подальшого відчуження їм же унікального технологічного обладнання, створеного на підприємстві, та знищення самого підприємства.

   Генеральний прокурор України стверджує, що ПАТ «МОТОР СІЧ» як підприємство оборонного комплексу України повинно було узгодити відчуження своїх акцій із відповідними державними установами, чого зроблено не було, а відтак таке відчуження є незаконним. З приводу цих міркувань слід зазначити, що з 1994 року підприємство є акціонерним товариством з приватною формою власності, акції якого є власністю окремих фізичних та юридичних осіб. Обіг таких акцій є вільним та непідконтрольним емітенту - ПАТ «МОТОР СІЧ». Інформацію щодо власників акцій підприємство отримує з депозитарної установи лише з метою інформування акціонерів про результати його роботи та виплати дивідендів. Власники таких акцій є самостійними дієздатними учасниками ринку цінних паперів, що діють на власний розсуд, мають право продавати належні їм акції будь-якій фізичній чи юридичній особі та несуть індивідуальну відповідальність за вчинені ними правочини. Обіг таких акцій здійснюється через ліцензовані фінансові установи та не може бути підконтрольним емітентові – ПАТ «МОТОР СІЧ» і його посадовим особам.

   Окрім того, ПАТ «МОТОР СІЧ» не є підприємством оборонного комплексу України, оскільки Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року №993 Товариство не включено до складу підприємств-учасників Державного концерну «Укроборонпром».

   Таким чином, наведені Генеральним прокурором України Ю.Луценком твердження не ґрунтуються на вимогах законодавства і не відповідають дійсності. Також є неправдивою його інформація щодо відмови Антимонопольного комітету України у розгляді наявних на цей час заяв про концентрацію пакету акцій ПАТ «МОТОР СІЧ».

   Генеральний прокурор України Ю.Луценко також повідомив на брифінгу про викриття слідством Генеральної прокуратури України факту розкрадання керівництвом ПАТ «МОТОР СІЧ» державних коштів через завищення цін на двигуни з подальшим виведенням цих коштів через фіктивні структури.

   Участь ПАТ «МОТОР СІЧ» в оборонно-промисловому комплексі країни обмежена виключно виконанням окремих оборонних замовлень, укладання контрактів на які здійснюється за процедурами, встановленими Законом України «Про здійснення державних закупівель». Контроль за виконанням таких контрактів та встановленням цін здійснюється державними органами в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2011 року № 464 «Питання державного оборонного замовлення». Ціна виконання таких оборонних замовлень встановлюється представниками Міністерства оборони вже після їх фактичного виконання шляхом перевірки та аналізу витрат підприємства. З огляду на те, що перелік витрат на виготовлення продукції оборонного призначення та послуги, що затверджується Міністерством оборони України, є обмеженим та не компенсує всі понесені підприємством витрати, зазначені контракти для підприємства є збитковими. Окрім того, підприємством не встановлюється в самостійному порядку ціна на продукцію та послуги, що є предметом державного оборонного замовлення, а приймається (затверджується) на рівні замовника - Міністерства оборони України. ПАТ«МОТОР СІЧ», виконуючи такі замовлення, діє чітко в межах нормативних актів, що регулюють зазначене питання, та укладає їх попри збитковість для підприємства з метою сприяння підвищенню обороноздатності країни, освоєнню виробництва військової техніки, що здатна замінити фізично та морально застаріле озброєння, яке роками закуповувалось лише у закордонних  виробників.

   Тому звинувачення у завищенні цін на продукцію підприємства не мають ані юридичного, ані фактичного підґрунтя. З огляду на відсутність прибутку в загальному обсязі виконаних державних контрактів в межах оборонного замовлення такими, що підлягають спростуванню, є й звинувачення керівництва Товариства в розкраданні державних коштів шляхом їх виведення через так звані «фіктивні структури».

   Слід розуміти також, що після надходження державних (бюджетних) коштів на розрахункові рахунки Товариства в якості оплати за надані послуги або виконані роботи за оборонним замовленням, ці кошти перестають бути державними (бюджетними), право власності на них переходить до Товариства, і розкрасти їх у якості державних неможливо. Ця проста за логікою, фактами та юридичними обставинами істина, на жаль, залишилася поза увагою Генерального прокурора України Ю.Луценка, що призвело до хибних висновків.

    Генеральний прокурор України Ю.Луценко і його прес-секретар Л.Сарган також  звинуватили посадових осіб ПАТ «МОТОР СІЧ» у розтраті коштів Товариства та їх привласненні шляхом перерахування на рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності в якості плати за придбані у них Товариством цінні папери. Ці звинувачення, як і попередні, є такими, що не ґрунтуються ні на фактичних, ні на юридичних обставинах подій.

    Дійсно, протягом 2013 – 2016 років ПАТ «МОТОР СІЧ» через уповноважених державою юридичних осіб, які мали відповідні ліцензії, шляхом укладання легальних договорів придбали за біржовою ціною прості акції та інвестиційні сертифікати ряду підприємств. На час укладення цих договорів державна реєстрація підприємств – продавців цінних паперів скасована не була, як не скасована і в цей час. Підприємства – емітенти цих цінних паперів не були позбавлені права на їх емісію, розміщення та обіг, емісія цих акцій та сертифікатів в порядку, передбаченому законодавством, відповідними державними органами скасована не була. Таким чином, дії ПАТ «МОТОР СІЧ» по придбанню цих цінних паперів повною мірою відповідали і відповідають вимогам законодавства. Придбані цінні папери обліковані на балансі Товариства і є його матеріальними активами. Діяльність з придбання та реалізації фінансових інструментів, до яких належать цінні папери, є звичайною підприємницькою практикою на фондовому ринку України, що проводилась Товариством у встановленому порядку через ліцензованих та контрольованих державою торговців цінними паперами.

   Наголошуємо, що ПАТ «МОТОР СІЧ» протягом всього періоду своєї діяльності чітко і належно дотримувалось вимог законодавства України. Стратегічною метою підприємства є розвиток економіки, забезпечення присутності країни на ринках високотехнологічної наукоємної техніки, збереження існуючих і створення нових робочих місць задля стабільності в регіонах та країні в цілому.

    З огляду на викладене, ПАТ «МОТОР СІЧ» вживатиме всі передбачені законодавством заходи по захисту своєї честі, гідності та ділової репутації.

    Рада директорів та  профспілковий комітет ПАТ «МОТОР СІЧ»

 

 

Авіаційні двигуни Промислові установки Товари народного споживання Послуги